Centrum Na Verandě Beroun, z.ú.

Web:    www.domovnaverande.cz

Co nabízíme:

- domov pro seniory

- odlehčovací služba ( odpočinek pečujícím osobám)

- pečovatelská služba

- osobní asistence

- domov se zvláštním režimem

Komu:

- senioři, zdravotně postižení, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi